Oferta

W ramach kancelarii świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Oferujemy usługi w szczególności z zakresu:

• następujących dziedzin prawa:

 
prawa cywilnego,
 prawa rodzinnego,
 prawa gospodarczego,
   
prawa zamówień publicznych,
 
prawa administracyjnego,
 
prawa budowlanego,
 prawa pracy,
 prawa ubezpieczeń
,

• zastępstwa procesowego, zastępstwa przed organami administracji, organami podatkowymi, a także organami egzekucyjnymi,
• podejmowania wszelkich czynności związanych z tworzeniem spółek prawa handlowego, ich bieżącą obsługą, zatrudnianiem w tych spółkach pracowników, prowadzeniem negocjacji oraz dochodzeniem należności,
• przygotowywania opinii prawnych,
• przygotowywania projektów umów i kontraktów,
• przygotowywania aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, tj. w szczególności uchwał, regulaminów.Czy wiesz, że ...

-> Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące potwierdzenia warunków zatrudnienia. Zgodnie z nimi gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca ma obowiązek potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (w tym wynagrodzenia) przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dotychczas pracodawca był zobowiązany do potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

-> W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, która wprowadziła szereg istotnych zmian do ustawy.

-> Współpracujemy z:

http://projektant.net.pl

  © 2011 LEX Consulting
  All rights reserved
formularz_h.gif wypełnij formularz kontaktowy aby złożyć zapytanie